Den nya patientlagen stärker patientens ställning

Publicerad 17 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ung patient möter läkare. Pappa håller om barnet.

Den 1 januari 2015 träder Sveriges nya patientlag i kraft. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

- Vi välkomnar den nya lagen, det är viktigt att patientens ställning stärks och att man känner sig delaktig i sin vård, säger Elisabet Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna.

Tanken med den nya lagen är att patienten, om denne är delaktig och insatt i sin vård, sannolikt följer behandlingar och rekommendationer i större utsträckning. En annan aspekt är att öka känslan av trygghet med den vård som ges. Resultatet blir helt enkelt mycket bättre när patienten själv är en aktiv del i vårdteamet.

- Det innebär att vi tillsammans med patienter kan utveckla vården så den blir säkrare och tryggare, säger Elisabet Franson.

Den nya patientlagen är omfattande och innehåller ett stort antal bestämmelser om patientens ställning som redan i dag återfinns i andra lagar. Här är ett urval av det som finns i patientlagen:

  • Att patienten kan välja primärvård och öppen specialiserad vård i andra landsting. Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle
  • Att patienten har möjlighet att lista sig på en vårdcentral var som helst i Sverige
  • Det medicinska behovet styr, det vill säga patienter med störst vårdbehov ska prioriteras
  • Patienten har rätt till muntlig och skriftlig information om hälsotillstånd, behandlingsmetoder med mera
  • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas, vid livshotande eller allvarlig sjukdom/skada

 Mer information finns på 1177 Vårdguiden.