Diskrimineringsombudsmannen granskar landsting

Publicerad 19 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommer att granska landstingens och de helt landstingsägda bolagens arbete för jämställda löner. - I Landstinget Dalarna är jämställdhet och jämställda löner mellan kvinnor och män en grundläggande självklarhet och det är positivt att detta nu granskas, säger Lars-Olov Björkqvist, personaldirektör.

DO kommer att göra en temagransking av 20 landsting och 25 landstingsägda bolag. Landstinget Dalarna tillhör de utvalda. Några av landstingens jämställdhetsplaner har granskats tidigare, men inte lönekartläggning och analys för jämställda löner. Uppdraget kommer från regeringen för att göra en större och mer sammanhållen tillsyn av arbetsgivares arbete med lönekartläggning. ¨

Granskningen omfattar närmare 200 000 arbetstagare inom olika yrken som till exempel läkare, psykologer, sköterskor och sjukgymnaster. DO kommer bland annat att göra en kartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Till exempel kriterier för individuell lönesättning och kollektivavtal.

Man kommer också att undersöka löneskillnader mellan män och kvinnor inom lika arbete, och ta del av de analyser som Landstinget Dalarna redan gjort på området. Man vill också ta del av handlingsplaner för jämställda löner.

- Löneskillnader beroende på kön ska inte förekomma utan man ska få lika lön för likvärdigt arbete, säger Lars-Olov Björkqvist.

Personalenheten i Landstinget Dalarna kommer att arbeta med frågan och skicka svar till DO senast den 15 januari 2014 .

Innan mars 2014 kommer DO att skicka ett beslut till varje arbetsgivare som anger om deras arbete med jämställda löner lever upp till diskrimineringslagens krav. Beslutet kan innebära att DO antingen avslutar ärendet eller att DO begär kompletterande uppgifter av arbetsgivarna. Vid behov kan även DO kalla arbetsgivarna till överläggning.

Mer information finns på http://www.do.se/landsting