Disputation Lars Carlsson 29 september

Publicerad 28 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 29 september försvarar distriktsläkare Lars Carlsson sin avhandling “Healthcare and patient factors affecting sick leave, from a primary health care perspective”. Lars Carlsson forskar om faktorer som påverkar sjukskrivning ur ett primärvårdsperspektiv.

Lars Carlsson har forskat vid Centrum för klinisk forskning Dalarna, Landstinget Dalarna och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i föreläsningssalen på Falu lasarett klockan 10. Alla intresserade hälsas välkomna.