Disputation Susanne Hesselman 6 oktober

Publicerad 3 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 6 oktober försvarar Susanne Hesselman sin avhandling “Caesarean Section-short-and long-term maternal complications”. Susanne Hesselman forskar om kejsarsnitt och analyserar komplikationer efter kejsarsnitt genom nationella hälso- och kvalitetsregister.

Susanne Hesselman har forskat vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning Dalarna, Landstinget Dalarna. Disputationen äger rum i föreläsningssalen på Falu lasarett klockan 13. Alla intresserade hälsas välkomna.