Donationsveckan 2012 - att ta ställning för organdonation

Publicerad 8 oktober 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I anslutning till Europeiska donationsdagen den 13 oktober kommer donationsveckan i Sverige infalla under vecka 41.

Donationsveckan 2012 infaller 8-14 oktober. Syftet med Donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnader och om vikten av att ta ställning för donation. Det är också viktigt att de som tagit ställning gör sin vilja känd.

Svårt sjuka människor kan räddas

Allt fler svårt sjuka väntar på ett eller flera organ. Just nu väntar 813 människor. För många av dem är organdonation den enda möjligheten till ett fortsatt liv och ju fler personer som beslutar sig för att donera sina organ och vävnader efter sin död, desto fler svårt sjuka människor kan räddas. En donator kan rädda livet på upp mot sex andra personer.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men endast hälften har gjort sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla sig till donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

Information på Falu lasarett

På Falu lasarett kommer dessa frågor uppmärksammas under vecka 41 genom att donationsansvarig sjuksköterska delar ut informationsmaterial och donationskort i lasarettets huvudentré.

Vill du donera dina organ och vävnader efter din död är det viktigt att du tar ställning. Ditt beslut kan rädda liv!