Fel adress på svarskuvert Hälsoval Dalarna

Publicerad 18 juni 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under vecka 24 skickades ca 400 svarskuvert ut med fel svarsadress till Centrallasarettet i Karlstad.

Via Strålfors/posten skickas information om val av vårdcentral, valblankett och svarskuvert till nyinflyttade, nyfödda och befolkning som flyttar inom länet (som ej gjort ett aktivt val). Detta för att man ska kunna välja vårdcentral i länet.

Under vecka 24 skickades ca 400 svarskuvert ut med fel svarsadress till Centrallasarettet i Karlstad. Rätt adress ska vara: Landstinget Dalarna, Hälsovalskansliet, Svarspost 20572983, 791 20 Falun

Ifyllda valblanketter kan också lämnas direkt för registrering till den vårdcentral som man vill välja.

Detta fel ska idag 2013-06-18 vara åtgärdat enligt Strålfors.

Vid frågor kontakta Hälsovalskansliet. Adress: Box 712, 791 29 Falun. Telnr 023-49 00 52.
E-post: halsovalskansliet@ltdalarna.se
Hemsida: www.ltdalarna.se/halsoval