Finska och samiska språkpaket

Publicerad 10 juli 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar tillsammans med biblioteken ut språkpaket med inspiration och råd på finska eller samiska till nyblivna föräldrar eller familjer med små barn som har anknytning till finska eller samiska.

Språkpaketen är ett upplysnings- och informationsmaterial till finska och samiska föräldrar för att inspirera till språkinlärning. Materialet är kostnadsfritt.

Presentkort till språkpaketet får du på BVC, som sedan löses in på ditt kommunbibliotek.

  1. Du får presentkort av BVC-personal vid en av barnets kontroller. 
  2. Du löser in presentkortet på biblioteket och får språkpaketet.
  3. Passa på att fråga bibliotekspersonalen om övrig litteratur som finns på respektive språk på biblioteket.

Minoritetsspråk i Landstinget Dalarna
Landstinget Dalarna har ett särskilt uppdrag kring minoritetsspråken finska och samiska. Älvdalens kommun är förvaltningskommun för samiska och Borlänge, Ludvika och Smedjebackens kommun för finska språket. Därför tillhandahåller landstinget och förvaltningskommunerna finska och samiska språkpaket. Läs mer om minoritetsspråk på ltdalarna.se.