Forsknings- och förbättringsarbeten diplomerades

Publicerad 17 juni 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på diplomerade.

Ett 70-tal projekt, forsknings- och förbättringsarbeten uppmärksammades när en ceremoni hölls i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 juni.

Redan 2010 tog landstingsråd Inga-Lill Persson (S) initiativ till att all utvecklings- och förändringskraft inom Landstinget Dalarna skulle uppmärksammas.

I år var det således dags att för fjärde gången premiera alla projekt samt forsknings- och förbättringsarbeten som på något sätt bidragit till en utveckling av landstingets verksamheter. Även de disputationer som gjorts under året premierades. Diplom och blommor överlämnades av landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson och landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg, till representanter för de 70 olika projekten.

Totalt är det cirka 300 medarbetare inom Landstinget Dalarna som bidragit till, och deltagit i, de projekt och arbeten som uppmärksammades.

- Det är ett fantastiskt arbete som utförs varje dag av vår personal och det känns väldigt roligt att vi kan uppmärksamma det på landstingsfullmäktige, som är landstingets högsta beslutande organ, säger Ingalill Persson.

-Vi kan kalla det landstingets Nobelprisutdelning, eller i alla fall ska alla som bidragit till utveckling och förbättringar få den känslan, avslutar hon.

Här finns en ppt-presentation över 2014 års projekt och personer som diplomerats:
Diplomerade 2014