Förslag på ny regionindelning presenterad

Publicerad 9 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterade idag ett delbetänkande i form av ett diskussionsunderlag till ny regionindelning i Sverige. Från dagens 21 län så föreslår utredarna sex regioner där Dalarna ingår i en region tillsammans med Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län. Nu väntas sonderande samtal med alla företrädare för landsting och regioner runt om i Sverige.

Utgångspunkterna har varit att skapa jämnstarka regioner med kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling och förmåga att ta ansvar för regionsjukvård. I den nya regionen där Dalarna föreslås ingå bor 1,7 miljoner människor i 64 kommuner.

På plats i Stockholm där förslaget presenterades fanns Ingalill Persson, landstingsråd och ordförande i styrgruppen för regionbildning i Dalarna.

- Vi har fått presentationen idag och nu tar vi med oss frågan hem till Dalarna och diskuterar vidare, säger Ingalill i en kommentar.

Utredarnas förslag är att förändringen ska träda i kraft redan 2019.

- Det är stora omvälvande förändringar som föreslås och vi måste ordentligt diskutera våra ställningstaganden utifrån många olika perspektiv, i den här frågan, fortsätter hon.

Den process som är igång för närvarande i Dalarna är att ansöka om att bilda en egen länsregion. Där har styrgruppen sitt första möte på måndag den 14 mars.

- Där kommer vi självklart att ta upp frågan om förslaget som idag presenterats och fundera på den vidare processen i Dalarna, säger hon.

Utredarna kommer under mars månad att föra samtal med de föreslagna regionerna, i så kallade samtalskretsar, om möjligheterna att redan 2019 införa regionförstoringen.

Mer information finns att läsa:

Regeringens webbplats
http://www.sou.gov.se/indelningskommitten/

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) - Regionfrågan http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/regionfragan.381.html