Första stegen mot personcentrerad vård i Landstinget Dalarna

Publicerad 26 maj 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cirka 200 personer från hälso- och sjukvården samlades under torsdagen i Falun, tillsammans med representanter för Högskolan Dalarna och Vårdförbundet, för en temadag kring personcentrerad vård.

Dagen innehåller de senaste forskningsresultaten inom området, utvecklingen nationellt och lokalt samt olika implementeringsstrategier för personcentrerad vård. Deltar gör medarbetare inom hälso- och sjukvården, Högskolan Dalarna och Vårdförbundet.

-Det finns ett stort intresse och engagemang bland verksamheterna i hälso- och sjukvården att arbeta med denna fråga. Idag samlas vi för att ta de första stegen i detta arbete som på sikt handlar om att förbättra hela sjukvårdssystemet, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

I vårdmodellen Personcentrerad vård är utgångspunkten att patienten är en person som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår från patientens upplevelse av situationen och dennes förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i vården.

Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 belyser tydligt utvecklingen mot ett ökat patientinflytande. Landstinget Dalarna har i landstingsplanen, i ett policydokument och i hälso- och sjukvårdens ledning en stark viljeinriktning för ett ökat personcentrerat arbetssätt i alla landstingets verksamheter.

Föreläser under dagen gör Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna, Inger Ekman, professor i omvårdnad Sahlgrenska akademien och centrumföreståndare för GPCC Centrum för personcentrerad vård, Frederik Buijs, överläkare vid medicinkliniken Mora lasarett och Fredrik Folke, ​psykolog och psykoterapeut vid allmänpsykiatriska kliniken i Falun/Säter samt doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och psykiatri, Uppsala universitet.