Genom anpassade arbetssätt löser Landstinget Dalarna semesterperioden

Publicerad 28 april 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Trots att det råder brist på sjukvårdspersonal i hela landet gör Landstinget Dalarna bedömningen att verksamheterna i länet under semesterperioden kommer att fungera för akut och prioriterad vård, men det kan bli väntetider eller förskjutning av vårdinsatser för de sjukdomstillstånd som kan vänta. För att klara sommaren måste landstinget anpassa arbetssätt och omprioritera i verksamheten, så att personalen kan få sin välbehövliga semester.

Sommaren står för dörren och därav aktualiseras frågan om bemanning inom vården under sommarmånaderna.

– Bemanningen under sommaren är alltid en utmaning för vården och vi bedömer att situationen i år inte skiljer sig mot tidigare. För varje år tar vi tillvara samarbetet allt bättre mellan våra sjukhus, vi arbetar hårt för att upprätthålla vårdkvaliteten i sommar, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarna löser bemanningen under sommaren främst med befintlig personal som kommer att samarbeta närmare mellan avdelningarna. Lasaretten i Mora och Falun samverkar och hjälps åt för att klara sommaren. En annan samverkan som redan kommit igång för att klara sommarperioden är neonatalavdelningen, förlossningen/BB och MVC som genom ett närmare samarbete klarar att upprätthålla vårdkvalitet trots reducerad personal. Alltfler undersköterskor anställs som semestervikarier, planerad vård skjuts på framtiden och pågående projekt stannar av under sommaren, är andra åtgärder för att klara semesterperioden. Dessutom stärker landstinget samarbetet mellan primärvård och kommuner när det gäller eftervård på hemmaplan, vilket också frigör vårdplatser.

– Under sommaren blir väntetiderna längre och vi får ett tapp på planerad vård. Vi vill påminna alla om att sommartid är det extra viktigt att söka vård på rätt nivå. Om vi alla oavsett vårdbehov åker till akuten blir där kö. Är du inte akut sjuk ska du alltid först ta kontakt med 1177 Vårdguiden, fortsätter Karin Stikå Mjöberg.

Landstinget Dalarna erbjuder i år liksom tidigare år extra betalt till sjuksköterskor som flyttar delar av sin semester för att motivera fler att jobba under sommaren. Sjuksköterskor får 15 000 kr/flyttad vecka och övriga yrkeskategorier får 9000 kr/flyttad vecka.

– Att antalet vårdplatser dras ner på sommaren är inget ovanligt, vi har haft den situationen i flera år och hanterar den utifrån hur det ser ut nu. Vårt uppdrag är att ta hand om dig som behöver vård i sommar och vi jobbar för bra vård och bemötande, alltid med patientsäkerheten i fokus, avslutar Karin Stikå Mjöberg.