Gott betyg till barnsjukvården

Publicerad 11 oktober 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barnsjukvården i landet, liksom Dalarna, får gott betyg av de föräldrar som besökte sjukhus med sina barn våren 2013.

Det visar den andra undersökningen med Nationell patientenkät inom barnsjukvården som presenterades på fredagen. Totalt 20 000 föräldrar i samtliga landsting/regioner har svarat på hur de upplevde besöket eller vistelsen inom barnsjukvården.

Föräldrarna är överlag mycket nöjda och tycker att barnen blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. De flesta upplevde att de fick tillräcklig tid hos läkaren och att de fick svar som de förstod på sina frågor. Det stora flertalet upplever också att de skulle vilja rekommendera mottagningen eller avdelningen till andra.

I Dalarna har 1300 enkäter skickats ut och cirka hälften har besvarats. På frågan om sysselsättning i väntrummen har Landstinget Dalarna betydligt bättre resultat än andra landsting. Tillgängligheten till öppenvården har däremot fått sämre resultat än genomsnittet. Enkäten gick ut samtidigt som barnklinikens öppenvård var tvungna att hjälpa till med sjuksköterskebemanningen på avdelning 34 i falun, vilket påverkade tillgängligheten tillfälligt. Inom slutenvården tycker patienterna att de har stort förtroende för personalen och resultatet är bättre än 2011.

- Den Nationella Patientenkäten ger oss möjlighet att titta närmare på områden som våra patienter pekar ut som viktiga. Den möjligheten tar vi fasta på, säger Anna Olivecrona, verksamhetschef på Barn- och ungdomsmedicin.

Mer om patientenkäten på skl.se

Se resultatet