Granskning av jämställda löner avslutas

Publicerad 24 september 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat Landstinget Dalarnas arbete med jämställda löner. DO bedömer att Landstinget Dalarna fullgör skyldigheterna som gäller jämställda löner och avslutar nu ärendet.

Under våren 2014 granskades Landstinget Dalarnas arbete för jämställda löner. Resultatet visade att landstinget levde upp till 10 av totalt 13 punkter. Landstinget Dalarna gjorde kompletteringar för de 3 punkter där det fanns utrymme för förbättring och DO har nu bedömt att Landstinget Dalarna fullgör sina skyldigheter.

- Granskningen har belyst den viktiga frågan om jämställda löner. Vi känner oss trygga med att vi fullgör våra skyldigheter och vi ska fortsätta att hålla en god kvalitet på vårt arbete med jämställda löner, säger Lennart Hansson-Böe, förhandlingschef.

Mer information

Tidigare texter om granskningen hittar du på länkarna nedan.

Landstinget kompletterar DO:s granskning om jämställda löner
DO granskning klar
Diskrimineringsombudsmannen granskar landsting