Hälsokällaren en satsning på diabetespatienter

Publicerad 9 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu invigs Hälsokällaren – en satsning för att få diabetespatienter på Domnarvets vårdcentral att göra en positiv och långsiktig livsstilsförändring.

På vårdcentralen Domnarvet i Borlänge har man under flera år haft en framgångsrik verksamhet när det gäller att hjälpa patienter som har diabetes. I och med invigningen av Hälsokällaren den 9 oktober får man ännu en plattform att stå på.

-Vi upplever att många behöver hjälp med en beteendeförändring. Våra diabetessköterskor ger tydlig information om kost och motion men patienterna kan ändå ha svårt att ändra sitt ätbeteende och komma igång med motion, säger Per-Olov Matsson, verksamhetschef på Domnarvets vårdcentral.

Hälsokällaren, som ligger i Domnarvets vårdcentrals lokaler, är en satsning för att på ett mer konkret sätt kunna hjälpa diabetespatienter till en långvarig och positiv livsstilsförändring. Här möter patienten ett team av läkare, diabetessköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, KBT-terapeuter och undersköterskor. Alla patienter får bland annat genomgå en sömnregistrering, göra ett konditionstest och kartlägga sina dagliga aktiviteter med stöd av teamet. Därefter erbjuds ett åttaveckorsprogram med föreläsningar och fysisk aktivitet. När programmet genomförts "skräddarsys" behandlingen för den enskilde patienten, och kan då innebära både KBT-samtal och fysisk aktivitet.

-Det här är en positiv satsning för våra patienter, och vi tror också att detta kan vara ett modernt och lockande sätt att arbeta på för våra medarbetare, säger Per-Olov Matsson.