Har du kommit till graviditetsvecka 40? Då kan du delta i forskningsstudie

Publicerad 2 februari 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna söker dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor och bjuder in till att delta i en studie som undersöker när i tiden en igångsättning av förlossning är bäst för mor och barn. Studien är den största någonsin i världen och den första i Sverige i sitt slag. Den genomförs på ett 15-tal kliniker i hela Sverige, bland annat på Falu lasarett.

En förlossning startar oftast av sig själv men ibland sätts den igång. Cirka sex av hundra gravida kvinnor går två veckor över tiden och behöver hjälp med igångsättning av förlossningen. I dagsläget varierar tidpunkten för igångsättning mellan kliniker i Sverige och utomlands, vilket beror på att det saknas kunskap om när igångsättning lämpar sig bäst.

Hur går studien till?

Du som har möjlighet att delta i studien lottas till en av två grupper. I första gruppen sätts förlossningen igång i graviditetsvecka 41+0-2 dagar och i den andra gruppen sätts förlossning igång i graviditetsvecka 42+0-1 dagar. Forskarna räknar med att inkludera 10 000 kvinnor och att studien kommer att fortsätta ytterligare cirka tre år. Resultaten kan vara klara år 2021.

Forskarna utvärderar barnets hälsa och kvinnans upplevelse

I studien jämför forskarna skillnader rörande barnens hälsa när de föds i vecka 41 eller 42, exempelvis om barn som föds senare är mer påverkade vid födseln, har högre förekomst av syrebrist, kramper eller lungpåverkan efter att ha svalt fått ner orent fostervatten i luftvägarna. Även behov av vård på spädbarnsavdelningen vägs in och barnen kommer att följas upp tills de är fyra år. Kvinnornas upplevelser av igångsättning i vecka 41 eller 42 kommer också att utvärderas.

Bidra till forskning och hjälp andra

Genom att delta i studien bidrar du stort till forskningen inom detta område och hjälper andra kvinnor som kan få nytta av de kunskaper studien kommer att ge.

Läs gärna mer i patientinformationen, länk till höger, där står allt om hur en förlossning sätts igång, mer om hur studien går till och hur vi hanterar dina uppgifter och ditt deltagande.

Välkommen att kontakta oss!

Vill du delta i studien eller har frågor tar du kontakt med studiebarnmorska Elisabeth Nordström innan graviditetsvecka 40+5 på telefon 073-707 04 12 eller e-post elisabeth.i.nordstrom@ltdalarna.se 

Du kan också kontakta Kerstin Fransson, som deltar i studien, via e-post kerstin.g.fransson@ltdalarna.se