Här kan du läsa mer om regionfrågan

Publicerad 16 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu kan du läsa mer om regionfrågan på Landstinget Dalarnas hemsida. Här finns övergripande information, frågor och svar samt tillhörande dokument. Sidan kommer att uppdateras löpande.

Dalarna kommer att ingå i en ny regionlösning på något sätt 2019, antingen i form av en region inom Dalarnas län eller i en storregion tillsammans med flera län. Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar tillsammans inför en regionbildning i Dalarna men det är staten som har bestämt att utreda storregioner och det är regering och riksdag som fattar besluten om hur en ny region ska se ut och när den i så fall ska bildas.

Regeringen har utsett en kommitté kallad Indelningskommittén som utreder frågan om när storregioner ska etableras och hur deras geografi ska se ut. Den 30 juni lämnar Indelningskommittén ett delbetänkande, ett formellt förslag gällande bildandet av storregioner.

För att läsa mer om regionfrågan se ltdalarna.se/regionbildning