Helikopter till Dalarna

Publicerad 17 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige fattade vid sitt extra sammanträde den 17 december beslut om att skaffa en helikopter till Landstinget Dalarna, med placering i Mora.

Ärendet var återremitterat sedan novemberfullmäktige för kompletterande utredning. Nu fanns också divisionschefen för opererande specialiteter från Landstinget Värmland, Tobias Källberg, på plats för att förtydliga utredningsmaterialet. Landstinget Värmland och Dalarna kommer nu att samordna sina upphandlingar av helikopter som Landstinget Dalarna haft option på. Det betyder att Värmland och Dalarna går in i ett samarbete kring helikopterverksamheten.

Helikoptern beräknas tas i drift under 2015 i Dalarna.