Hur ställer du dig till att donera organ eller vävnad?

Publicerad 10 oktober 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 10-16 oktober är det nationella Donationsveckan som syftar till att uppmärksamma och sprida information kring frågan om organ- och vävnadsdonation. I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ.

-Att ta ställning i frågan om organdonation är viktigt eftersom det underlättar för de närstående så att de slipper fatta beslutet åt dig. Genom att säga ja till organdonation kan du hjälpa upp till åtta svårt sjuka människor till ett fortsatt liv efter din död, säger Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett.

Förra året planterades ett träd vid Falu lasarett till minne av de patienter som avlidit på lasarettet och donerat sina organ. Under årets Donationsvecka kommer donationsansvarig sjuksköterska och hornhinnedonationsansvarig sjuksköterska att finnas i Falu lasaretts huvudentré för att informera om organ- och vävnadsdonation.

Stor brist på njurar

I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ. Främst handlar det om njurar. Antalet hornhinnor är också för lågt för att möta behovet. Därför startade Landstinget Dalarna den 15 augusti ett statligt finansierat projekt med målet att öka antalet donationer (läs mer om det i nästa nummer av Inblick 13 okt).

Det är relativt få personer som kan komma ifråga som organdonatorer eftersom en rad kriterier måste uppfyllas. Organdonatorn måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Dödsfallet måste också konstateras med direkta kriterier, det vill säga kännetecken som är förenliga med total hjärninfarkt. Om samtycke till donation finns och donatorn är medicinskt lämplig kan ett beslut om donation fattas, enligt Socialstyrelsen.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men endast hälften har gjort sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla sig till donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

Här finner du Donationsregistret