Hybridsal på Falu lasarett är invigd

Publicerad 26 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har invigt en hybridsal på centraloperation på Falu lasarett. Salen bidrar till en utveckling av kärlkirurgin i länet och att mer avancerade operationer kommer kunna utföras i Falun.

En hybridsal är en operationssal där man kan kombinera traditionell öppen kirurgi med modern röntgenassisterad kirurgi, så kallad endovaskulär kirurgi. Den nya hybridsalen ligger på centraloperation på Falu lasarett. Salen kommer i huvudsak att användas för kärlkirurgiska operationer. Tack vare hybridsalen kommer fler av de patienter som tidigare var tvungna att remitteras utomläns att kunna opereras i Falun.

Bakgrunden till att en hybridsal byggs är den medicintekniska utvecklingen inom kärlkirurgi. När man utför kärlkirurgi eller behandlar andra akuta tillstånd (obstetrik, trauma, tarmkirurgi mm) använder dagens sjukvård metoder som är beroende av adekvat röntgenutrustning. Man vill vid samma operationstillfälle kunna kombinera kirurgi och röntgen. Tack vare den snabba tekniska utvecklingen kan man idag utföra säkrare och skonsammare ingrepp med bättre operationsresultat inom många kirurgiska specialiteter.

Den mobila röntgenutrustning som hittills använts vid operation är föråldrad och tekniskt begränsad. Vid många ingrepp har den inte varit tillfredsställande, vilket blivit alltmer uppenbart inom den högkvalitativa sjukvården.

Om hybridsalen

Operationssalen är utrustad med fast monterad, motoriserad röntgenutrustning med styrbart operationsbord och moderna extra höga sterilitets- och ventilationskrav för att minska infektionsrisken.

Kontaktpersoner

Projektledare
David Karlsson, Landstingsfastigheter
david.karlsson@ltdalarna.se

Fastighetsförvaltare
Marika Bladin, Landstingsfastigheter
marika.bladin@ltdalarna.se

Kärlkirurgin
Mats Svensson
mats.svensson@ltdalarna.se

Verksamhetschef Op/An/IVA
Torbjörn Roos
torbjorn.roos@ltdalarna.se