I Hälsokällaren på Vårdcentral Domnarvet är hälsa receptet

Publicerad 17 maj 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på fötter och stavar vid stavgång. Foto: Mostphotos

Fysisk aktivitet mot högt blodtryck, medi-yoga mot sömnproblem eller KBT för att hitta hälsosammare livsval – på Vårdcentral Domnarvet tar man hälsa på allvar: "Belöningen när man arbetar hälsofrämjande kommer först om 20-30 år i en utebliven hjärtinfarkt," säger Per-Olov Matsson, verksamhetschef.

Det dunkar och skramlar lite i lokalen. Ett gäng med motionärer tränar med redskap och vikter i Hälsokällaren träningslokal på Domnarvets vårdcentral. På en av bänkarna sitter Gunnel Lindborg och tränar styrka och rörlighet med en tung träningsboll. Hon tränar för att hitta hälsan igen efter en allvarlig sjukdom.  

– Jag kommer hit en gång i veckan och trivs jättebra här, säger hon.

På Vårdcentral Domnarvet har man vänt på kuttingen. Här har man valt att prioritera hälsofrämjande insatser – inte som nåt man eventuellt gör om det finns tid över – utan verkligen riktat om och ställt hälsofrämjande insatser först. Hälsokällaren heter satsningen.

Vändningen kom för ett par år sedan, i samband med Hälsovalet kom också ett uppdrag till vårdcentralerna att jobba hälsofrämjande.

– De stora folkhälsosjukdomarna drabbar allt fler och det är primärvårdens uppdrag att jobba med de stora folkhälsosjukdomarna, säger Per-Olof Matsson.

Högt blodtryck, diabetes, övervikt, artros, sömnbesvär, rökning och missbruk … listan kan göras lång på livsstilsrelaterade problem som påverkar hälsan. Många av dem leder på sikt till allvarliga följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. En del kan också leda till förtidig död.

Leni Tidblad, rehabkoordinator, och Anna Åman-Berndtsson, avdelningschef, återkommer under intervjun till att människor förstår problematiken.

– De flesta av oss vet att vi inte ska dricka en massa Coca cola, äta chips, röka, alla vet … ändå gör vi det, säger Per-Olov Matsson.

Hur gör man då för att få till en livsstilsförändring?

– Förändringen måste komma inifrån, säger Leni Tidblad.

På Hälsokällaren sätter man  patienten i centrum. Distriktsköterskor, sjukgymnaster, KBT-terapeuter och en arbetsterapeut arbetar i team för att ge varje patient bästa stödet och behandlingen för just sin hälsoresa. 

– Det fungerar otroligt smidigt och personalens engagemang är stort, säger Leni Tidblad.

Team-tänket startade runt diabetespatienterna 2014. Ingången för en diabetiker är diabesesköterskan och utifrån samtal med hen om möjligheter och behov så slussas patienten sedan vidare och får träffa andra funktioner i teamet.

I dag har vårdcentralen team också runt KOL- och smärtpatienterna, och ett team kring psykisk ohälsa är under uppbyggnad.

Hälsokällarens utbud är stort och består både av öppna föreläsningar, träningspass och ”skolor”. Det inbegriper alltifrån att lära sig mer om sin sjukdom till medi-yoga-drop-in och seniorträning.

– Här handlar det om att lära sig stå på bromsen. Fysisk aktivitet är förebyggande och läkande, säger Per-Olov Matsson.

 

FAKTA: Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete på vårdcentralerna

Ett övergripande mål för Landstinget Dalarna är att främja hälsa. Det är en del i målsättningen ”En god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna” som finns beskrivet i Dalarnas folkhälsostrategi. Vårdcentralerna har en mycket viktig del i detta uppdrag.  

På vårdcentralerna runt om i Dalarna pågår det många olika hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande processer, till exempel temaveckor, egenvårdsgrupper och mindfulness. På samtliga vårdcentraler finns:

  • Motiverande samtal (MI) och Personcentrerad vård (insatser utifrån patientens individuella behov)
  • Samtalsbehandling och Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT)
  • Rådgivning om riskbruk och missbruk
  • Samtal och råd om alkohol, rökning, stress, fysisk aktivitet och kost
  • Stöd vid stressrelaterad ohälsa