Ingalill Persson (S) går i pension

Publicerad 18 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 oktober 2016 går landstingsråd Ingalill Persson (S) i pension. Därmed lämnar hon alla sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna för ett nytt skede i livet som pensionär.

Redan vid valet 2014 flaggade Ingalill Persson (S) internt i sitt parti för att denna mandatperiod skulle bli hennes sista. Efter 22 år som heltidspolitiker väljer hon att den 1 oktober 2016 kliva av alla sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna.

-Under våren har arbetet med storregionfrågan tagit fart och kommer att intensifieras till hösten, och jag vill att min efterträdare ska vara med i det arbetet från start. Jag har även varit med och startat igång struktur- och förändringsarbetet som ska bidra till en ekonomi i balans för Landstinget Dalarna, vilket jag känner mig trygg i att lämna vidare, säger Ingalill Persson.

Att sluta den 1 oktober är självvalt och har inte uppkommit utifrån något val eller anmodan från partiet. Nyval till de uppdrag Ingalill idag har i landstinget kommer att ske vid landstingsfullmäktige den 26 september. Inom partiet börjar nu arbetet med att utse en efterträdare.

-Tiden på landstinget har varit tuff och utmanande, men väldigt stimulerande. Jag har fått arbeta med så många kompetenta tjänstemän och haft ett bra samarbete med övriga i majoriteten och på senare år Centerpartiet. Nu ser jag fram emot att gå in ett nytt skede i livet som pensionär.