Ja till struktur- och förändringsplan del 2

Publicerad 25 november 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under landstingsfullmäktige den 24 november beslutades att struktur- och förändringsplan del 2 ska genomföras. Man ställer sig därmed bakom förslagen som arbetats fram under hösten.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet ställde sig bakom samtliga tre delar i struktur- och förändringsplan del 2; hälso- och sjukvård, landstingsgemensamt och avgifter (punkt 12-14) . Sverigedemokraterna ställde sig också bakom planen, med reservation för punkt 13, landstingsgemensamt.
Sjukvårdsalliansen, med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti, röstade på sitt eget förslag. 

Beslutet togs genom votering och resultatet blev 56 röster för och 26 röster emot. En ledamot var frånvarande.

Här finner du handlingarna till landstingsfullmäktige