Jubileumsfullmäktige direktsänds på webben - Landstinget Dalarna 150 år

Publicerad 20 september 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Måndagen den 23 september kl 9.30 – ca 18.00 har landstingsfullmäktige sammanträde i Kristinehallen, Falun.

För 150 år sedan, den 21 september 1863, dvs för 150 år sedan hölls det första landstingsmötet i Kopparbergs läns landsting i Kopparbergs sockenskola, strax nedanför kyrkan i Falun. Då var det 49 ledamöter från hela länet som kom och mötet skulle pågå i fyra dagar. Man hade 29 motioner att behandla. Då handlade det framförallt om att bygga ut vägar och järnvägar i länet, men även några motioner handlade om sjukvården. Idag består landstingsfullmäktige av 83 ledamöter och detta sammanträde har jubileumsinramning med historiska inslag och kulturinslag vid olika tider, utställning av medicinhistoriska museet i foajén.

Mötet är öppet för allmänheten.

Flera kulturinslag vid dagens jubileumsfullmäktige

Direktsändning klicka här

Handlingar inför Jubileumsfullmäktige 23 september