Just nu byter vi journalsystem på sjukhusen!

Publicerad 3 maj 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under 2012 och 2013 byter landstinget journalsystem. Det gör vi för att vi ska kunna ge dig en ännu bättre och säkrare vård, men också för att du ska få bättre service när du besöker oss.

Den 2 respektive 15 maj 2012 kommer sjukhusklinikerna att börja använda det nya systemet. Den 8 maj startar psykiatrin.Under tiden vi inför det nya systemet kommer vi att ha öppet som vanligt, men det kan hända att ditt besök tar lite längre tid än vad du är van med. Det kan också hända att vi behöver ställa några extra frågor till dig i samband med ditt besök.

Gemensam journal inom hälso- och sjukvården

Det nya journalsystemet kommer att bli gemensamt för hela hälso- och sjukvården, vilket är en skillnad från tidigare då man haft olika journalsystem på sjukhusklinikerna och vårdcentralerna. Att systemet blir gemensamt gör det bland annat möjligt för vårdpersonalen att följa patientens vårdprocess på ett bättre sätt och få tillgång till rätt patientinformation vid rätt tillfälle. Med en samlad bild av patientens vårdbehov får personalen bättre förutsättningar att kunna ge en ännu säkrare och bättre vård.

Även om det nya systemet ger möjlighet att ta del av uppgifter elektroniskt mellan till exempel en vårdcentral och sjukhusklinik är det alltid bara den vårdpersonal som behöver informationen i sitt arbete för att ge patienten vård som har rätt att läsa patientens journal.

Införandet sker successivt

Det nya systemet kommer att föras in successivt och vi räknar med att det kommer att vara infört i hela Landstinget Dalarna 2013. Sjukhusklinikerna är först ut och inför systemet under 2012. Vårdcentralerna inför systemet under 2013.