Kallelse till bolagsstämma för Älvdalens Utbildningscentrum AB

Publicerad 24 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ägarna till Älvdalens utbildningscentrum AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 november kl 10.00 på Älvdalens Utbildningscentrum AB, Buskoviusvägen 7, Älvdalen.

Allmänheten äger rätt att närvara vid bolagsstämman.

Kallelse