Kännedomen om 1177 Vårdguiden i Dalarna ökar

Publicerad 20 mars 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kvinna som ligger i sängen och surfar med sin läsplatta.

Befolkningsenkäten Vårdbarometern som nu presenterat sitt resultat för 2013 visar att kännedomen om 1177 Vårdguiden på webb och telefon i Dalarna har ökat under 2013 jämfört med 2012.

För 1177 Vårdguiden på telefon har kännedomen ökat från 53 procent till 70 procent. Även kännedomen om webbplatsen 1177.se blir större och har ökat från 21 procent till 34 procent.

Helena Thelin Österberg på Hälso- och sjukvårdsenheten jobbar tillsammans med sin arbetsgrupp för att bland annat marknadsföra och öka användningen av invånartjänster.
- Det är kul att fler får upp ögonen för 1177 Vårdguiden och de eTjänster som finns där. Det märks att kännedomen ökar och att man börjar se nyttan, säger Helena.

Tillgång till sjukvård

På frågan om man har tillgång till den sjukvård man behöver instämmer 76 procent av de tillfrågade i Dalarna vilket är lika med riksgenomsnittet. Det är en liten minskning från 2012 men lika med 2011.

Väntetider till vårdcentral

Andelen som anser att väntetider till vårdcentral är rimliga är lägre i Dalarna än genomsnittet i riket. Många landsting har i likhet med Dalarna försämrad tillgänglighet i primärvården 2013 i jämförelse med 2012. Andelen som anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga är också lägre i Dalarna än genomsnittet i riket.

Förtroende för hälso- och sjukvården

57 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i Dalarna vilket är ungefär lika med riksgenomsnittet. Den andelen har fallit med några procent i både länet och riket.

Koncentrera verksamhet

Utvecklingen med att koncentrera vissa operationer och behandlingar till några enstaka sjukhus för att förbättra kvaliteten tycker 83 procent i Dalarna är en bra utveckling även om det skulle innebär längre resor. Det är en något större andel än i riket (80 procent) och andelen har ökat sedan 2012.

Stöttning i levnadsvanor

Om motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker hela 86 procent att hälso- och sjukvården ska stödja dem att ändra sina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel. Skillnaderna mellan landstingen i den här frågan är små.