Kirurgavdelning på Falu lasarett öppnar som planerat

Publicerad 26 januari 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kirurgavdelningen som stängde tillfälligt den 18 november 2016 öppnas som beräknat igen den 30 januari 2017.

Anledningen till att avdelningen stängde var att kliniken hade brist på vårdpersonal. Det saknades ett flertal sjuksköterskor för att verksamheten skulle kunna bedrivas på ett patientsäkert sätt.

-Vi har anställt fler sjuksköterskor vilket gör att vi nu kan öppna avdelningen igen. Därmed är åter kirurgklinikens tre avdelningar på Falu Lasarett i bruk men med färre vårdplatser, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef på kirurgen i Falun.

Under perioden har belastningen varit hög men det har ändå fungerat tillfredställande, däremot har vårdköerna ökat.

-Vi arbetar aktivt med rekrytering och försöker hitta nya vägar att få in ny personal och för att vår befintliga personals arbetssituation ska förbättras. En åtgärd som kommer underlätta framöver är vårdnära service, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef på kirurgen i Falun.

Vårdnära service är ett projekt som syftar till att avlasta vårdpersonalen från de serviceuppgifter som de idag utför. Det innebär att utbildad servicepersonal utför arbetsuppgifter som inte är direkt vårdrelaterade för att frigöra tid för vårdutbildade att fokusera på vård.