Klart med nytt PA-system i landstinget

Publicerad 30 januari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har upphandlat ett nytt personaladministrativt system. Heroma blir kvar, dock i en ny tappning.

- Jag vill rikta ett tack till alla engagerade medarbetare som tillsammans arbetat med att se till att kraven på systemet motsvarar våra behov. En viktig insats då ett väl fungerande PA-system stödjer verksamheterna i det dagliga arbetet, säger biträdande landstingsdirektör och personaldirektör Lars-Olof Björkqvist.

Arbetet med upphandling av ett nytt PA-system har pågått under hela 2013. Det nya avtalet fokuserar på ett system med ökad funktionalitet och som är bättre anpassat för våra behov, både idag och i framtiden.

Under hösten 2014 kommer arbetet med att införa det nya systemet att påbörjas. I den nya tappningen finns funktioner för ökad nytta inom hela verksamheten. I och med att upphandlingen resulterade i en nyutveckling av det befintliga systemet så räknar man med en kortare och mindre resurskrävande införandeprocess.

– Vi planerar att införandet ska ta mellan 1,5 och 2 år. Vi vill göra det i en lugn takt så verksamheterna ska hinna med, säger projektkoordinator Sofia Knöös.