Kommunerna tar över hemsjukvården

Publicerad 11 december 2012

Stäng

Kontakt

Hemsjukvården

För kontakt med hemsjukvården,
vänd dig till din hemkommun.

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från den 7 januari 2013 tar Dalarnas kommuner över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. För information om och kontakt med hemsjukvården - vänd dig till din hemkommun.

Det som kommunerna tar över är hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Det berör alla som är inskrivna i hemsjukvården och har en vårdplan, oavsett ålder och sjukdom.

Kommunens ansvar

Kommunernas ansvar för hemsjukvården gäller hela dygnet, årets alla dagar både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet.
Kommunerna tar även över förskrivning av hjälpmedel i hemmet.
I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Landstingets ansvar

Läkarinsatserna och andra specialistinsatser vid hembesök ansvarar även fortsättningsvis landstinget för. Även kontakt med distriktsläkare, vårdcentral eller klinik på sjukhuset fortsätter som vanligt.