Kompletterande information om det nya kollektivtrafiksystemet

Publicerad 15 augusti 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna tar nu initiativ till att förbättra det nya kollektivtrafiksystemet som träder i kraft på måndag.

Bakgrund till det nya trafiksystemet

Efter utredningen "Den goda resan" 2004 fattade samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i Dalarna beslut om att införa ett nytt sammanhållet trafiksystem. Region Dalarna har nu fattat beslut om att låta AB Dalatrafik genomföra detta nya trafiksystem.

Roller
Trafiken finansieras av landstinget och kommunerna tillsammans på så sätt att landstinget betalar för de nya snabba direktbussarna och kommunerna betalar för den trafik som går mellan två kommuner och inom en kommun. Dessutom ansvarar kommunerna för den nya sk Flextrafiken. Det är kommunernas ansvar att beställa denna trafik, som ska ta resenärerna till direktbussarnas nya hållplatser.
Kommunernas flextrafik, som är under införande ska köra från de hållplatser eller adresser dit bokning är gjord minst två timmar innan och till målpunkter som exempelvis kan vara en hållplats för direktbussar, kommuncentra, en vårdcentral eller en järnvägsstation. I princip kan man säga att startplats är en hållplats om det är gångavstånd till från bostaden, annars kan det vara bostadsadressen. Flextrafik ska samordnas med övriga behov i servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m.
Några resenärer på orter med få resande kommer att få längre till sin hållplats och ett minskat linjeutbud. På dessa orter har respektive kommun möjlighet att beställa en kompletterande flextrafik som inte bara bibehåller servicenivån utan höjer den.

Landstinget är hela tiden med i implementeringen av systemet och fångar upp signaler om problem som sedan kommuniceras med Dalatrafik och Region Dalarna. Det är viktigt att framhålla att det är Dalatrafik som är ansvarigt för genomförandet av systemet.
Landstingsrådet Ingalill Persson och Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg agerar kontinuerligt för att säkerställa ett fungerande resande.