Krisövning med blåljusverksamheterna

Publicerad 2 juni 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I fokus står allvarliga händelser som sker sällan – som större olyckor, omfattande bränder och terroraktioner. Situationer där flera olika aktörer måste samarbeta. Det handlar om vem som gör vad när, hur kommunikationen ska fungera och hur man organiserar sig snabbt i en extremt pressad situation.

Nyligen var Landstinget Dalarna med i en stor samverkansövning. Med på övningen var förutom ambulanssjukvården också SOS alarm, polisen och räddningstjänsten.

– Det är jätteviktigt att vi övar och utbildar oss tillsammans, så vi vet hur vi ska agera när det väl händer, säger Ingela Boberg, beredskapssamordnare vid Landstinget Dalarna.

I fokus står allvarliga händelser som sker sällan – som större olyckor, omfattande bränder och terroraktioner. Situationer där flera olika aktörer måste samarbeta. Det handlar om vem som gör vad när, hur kommunikationen ska fungera och hur man organiserar sig snabbt i en extremt pressad situation.

En gång per år tränar organisationerna så här tillsammans under ett par dagar. Målet är att förbättra samarbetet vid allvarliga händelser för att minimera skador och att vara beredd på att sådana händelser kan ske.

– Vi ska veta vilka roller som respektive organisation har och att uppgifterna utförs i en prioriterad ordning, säger Ingela Boberg.