Lämna Egen vårdbegäran till den öppna specialistvården

Publicerad 1 januari 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med den 1 januari 2016 har patienter möjlighet att göra en så kallad Egen vårdbegäran till den öppna specialistvården (vård som vanligtvis ges på sjukhus). Det innebär att man som patient själv kan beskriva sina besvär för att sedan låta en specialistläkare bedöma vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en distriktsläkare.

- Syftet med Egen vårdbegäran är att öka tillgängligheten i vården, stärka patientens ställning och göra det möjligt för patienten att känna sig mer delaktig i sin vård och behandling, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

När man lämnat sin vårdbegäran kan man antingen få besked att man kommer att kallas till mottagningen eller så får man besked att man kan vända sig till primärvården (vårdcentral eller motsvarande). Man kan också få egenvårdsråd som man kan läsa om på 1177 Vårdguiden.
- Den egna vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss och det är alltid det medicinska behovet som avgör vilken vård man ska erbjudas, säger Elisabet.

Egen vårdbegäran kan göras på två olika sätt, antingen genom att logga in på 1177 Vårdguiden(www.1177.se) eller genom att skicka in en pappersblankett.
Läs mer om hur man gör en Egen vårdbegäran och hämta blankett

Det går inte att skriva Egen vårdbegäran till diagnostiska undersökningar som röntgen, provtagning eller fysiologiska undersökningar.

Mer information

Egen vårdbegäran