Landstinget Dalarna erbjuder vaccination mot Rotavirus

Publicerad 9 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barnhälsovården i Landstinget Dalarna erbjuder från och med maj 2017 kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion till alla barn födda från och med 2017-05-01.

Vaccinet erbjuds nyfödda från sex veckors ålder och skyddar små barn mot magsjuka och diarré som orsakas av rotavirus. Vaccinet har i omfattande undersökningar konstaterats vara ett säkert vaccin.

Vad är Rotavirus?

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- tarminfektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före fem års ålder.

Vilka symptom har Rotavirus?

Symtomen är feber och vattentunna, täta diarréer som kan börja plötsligt. Man brukar vara sjuk omkring 5-8 dagar, men ibland längre. Några barn blir mycket sjuka med intensiva kräkningar och diarréer som kan göra barnet uttorkat. En svår rotavirusinfektion kan kräva sjukhusvård men de allra flesta barn tillfrisknar utan sjukhusvård.

Vaccinet Rotarix®

Vaccinet som erbjuds i Dalarna heter Rotarix®.  Det ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion. Framförallt skyddar det mot infektion som leder till sjukhusvård. Vaccinet skyddar i minst två år. Läs mer om vaccinet på 1177:s webbplats.

Landstinget Dalarna erbjuder vaccination

Vaccin mot rotavirusinfektion ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men flera landsting och regioner erbjuder kostnadsfri vaccination.

Folkhälsomyndigheten har efter en utredning gjort bedömningen att rotavirusvaccination bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och rekommenderar regeringen att besluta om detta. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontaktperson

Anders Lindblom, Smittskyddsläkare Landstinget Dalarna
anders.lindblom@ltdalarna.se