Landstinget Dalarna gör en insats för miljön

Publicerad 25 november 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under vecka 48 genomförs den internationella kampanjveckan Europa minskar avfallet. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om hur vår livsstil och konsumtion skapar stora mängder avfall och har en hög miljöbelastning.

Dalarna minskar avfallet

Landstinget Dalarna deltar i den regionala satsningen, Dalarna minskar avfallet och anordnar flertalet aktiviteter där frågan om resursanvändning och avfallshantering lyfts. Matsvinn kommer att mätas dagligen på Restaurang Gastronomen i Falun, det bjuds på interna studiebesök för att lära mer om källsortering på lasaretten, och folkhögskolorna i Fornby och Mora har temavecka med fokus på miljö

Se hela programmet för kampanjen här Dalarna minskar avfallet

Här hittar du några enkla tips på vad du kan göra för att minska på avfallet och din miljöpåverkan