Landstinget Dalarna gratulerar Högskolan Dalarna

Publicerad 19 februari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I en ny utvärdering från Universitetskanslersämbetet om kvalitet på sjuksköterskeutbildningarna i Sverige får Högskolan Dalarna omdömet ”Hög kvalitet”. - Vi gratulerar Högskolan Dalarna och ser fram emot fortsatt samarbete kring utbildningen, säger Niklas Hermansson utbildningschef i Landstinget Dalarna.

Universitetskanslersämbetet har granskat landets 24 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och 25 utbildningar som leder till kandidatexamen inom omvårdnad. För båda dessa utbildningar har Högskolan Dalarna fått betyget "Hög kvalitet". I Universitetskanslersämbetets utvärderingssystem läggs bland annat fokus på studenternas examensarbeten och där gjorde man bedömningen att kvaliteten på dessa generellt sett har ökat de senaste åren.

Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan Dalarna är viktig för Landstinget Dalarna.
- Vi är oerhört glada över att vår stora källa för rekrytering av sjuksköterskor har fått ett kvitto på att utbildningen håller hög kvalitet, säger Niklas Hermansson.