Landstinget Dalarna rekryterar vid emigrationsmässan i Utrecht

Publicerad 27 januari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I februari åker representanter från HR-enheten på Landstinget Dalarna till Utrecht i Nederländerna för att försöka locka sjuksköterskor och läkare att komma och jobba i Dalarna. Med på resan är också en sjuksköterska och en läkare, båda hitflyttade från Nederländerna, som kan bidra med sina egna erfarenheter.

Det är tillsammans med det regionala utvecklingsbolaget Samarkand och representanter från kommuner och näringsliv i länet som landstinget reser till emigrationsmässan för att knyta nya kontakter och se till att de som funderar på att flytta till Skandinavien väljer just Dalarna. Att man väljer Nederländerna beror på att man vet att många är intresserade av att emigrera till Skandinavien och är ofta väl förberedda för en flytt. Många i Nederländerna har en utbildning och tidigare erfarenhet som passar mycket bra mot de behov som finns på arbetsmarknaden i Sverige.
– Vi hoppas att denna insats gör att fler i Nederländerna upptäcker fördelarna med att flytta hit till vackra Dalarna. Och visst hoppas vi på att locka hit just sjuksköterskor som vi har stort behov av, säger Stefan Lindskog, personalchef inom hälso- och sjukvården.

Landstinget Dalarna har under flera år jobbat med internationell rekrytering, framförallt läkarrekrytering, och det finns en stor vana bland verksamheterna att ta hand om och introducera personal med internationell bakgrund. I februari 2014 medverkade Landstinget Dalarna vid samma mässa och resultatet blev att två sjuksköterskor har flyttat till Dalarna, varav den ena redan avslutat sin språkutbildning och är i arbete. Ytterligare besök är på gång så förhoppningsvis är det fler som kommer att flytta hit.