Landstinget Dalarnas bildstöd har gjorts om

Publicerad 14 juni 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas bildstödsmaterial har nu gjorts om efter kritiken mot att undersköterskor framställdes som anonyma streckgubbar medan läkare och sjuksköterskor var tecknade som riktiga personer.

– Vi har givetvis omarbetat bilderna och nu är alla personalkategorier utformade som streckgubbar. Anledningen till detta är att det är så alla personalkategorier ritats av bildföretaget Widgit, vars bilder används i bildstödsprojektet, säger Hanna Slott Öjenhed, legitimerad logoped och ansvarig för att föra in bildstöd i Landstinget Dalarna.

Bildstöd används av och tillsammans med personer som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter, till exempel hörselnedsättning, afasi, demenssjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning. Bildstödmaterialet innehåller illustrationer för bland annat personer, känslor, platser och olika tidsbegrepp och kan också användas tillsammans med personer som inte talar svenska. Det får dock aldrig ersätta en tolk eftersom tolkstöd är en rättighet.

 – Bildstödet är tänkt att användas för att underlätta mötet mellan vårdgivare och patienter när kommunikation- och/eller kognitionsförmågan, av någon anledning, är nedsatt.

Landstinget Dalarna har idag ett omfattande bildstödsmaterial i många olika verksamheter, både inom öppen- och slutenvården. Det har fått positiv uppmärksamhet, både från andra landsting och SKL och är något vi ska vara stolta över eftersom Dalarna anses vara ett föregångslän gällande bildstöd, säger Hanna Slott Öjenhed.