Landstinget fortsätter rekrytera internationellt

Publicerad 2 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 22 november reste tio representanter från Landstinget Dalarna till Tyskland som en del i arbetet med att rekrytera internationellt. Just rekryteringsarbetet i Tyskland är etablerat sedan många år tillbaka. Det har varit framgångsrikt och sedan år 2000 har över 100 läkare rekryterats hit. - Vi behöver satsa för att säkra den framtida hälso- och sjukvården, säger personaldirektör Lars-Olof Björkqvist.

Och det var många läkare som var på plats i Hamburg för att ta del av landstingets information om svensk hälso- och sjukvård. Redan i Hamburg genomfördes sedan intervjuer av läkare som visat intresse och de som efter intervjuerna är intressanta för oss bjuder vi hit för besök och vidare intervjuer. Under deras besök här ser vi till att de får en god bild av hur det är att leva i Dalarna, att bo och arbeta här. Förskolor och skolor, möten med potentiella arbetskamrater och jobb till medföljande är några av de bitarna som det ska funderas kring inför ett byte av land.

- Vår tysklandsrekrytering har varit framgångsrik. Vi har en genomarbetad och bra modell och tyska läkare är intresserade av Dalarna och vi använder Dalarnas unika varumärke för att locka dem till oss, säger HR-specialist Christiane Schmidt.

De som sedan tar steget att flytta hit genomgår en svenskutbildning i fyra månader hos landstingets egen språklärare, samtidigt som de har kontakt med kliniken/vårdcentralen där de sedan ska arbeta. Vid kliniken/vårdcentralen kan de göra viss praktik under svenskutbildningen. Allt detta för att förbereda dem på att arbeta inom landstinget och för ett liv i ett av Sveriges vackraste landskap.

- Vi behöver fler fasta läkare i flera av våra verksamheter. Det är viktigt för patienten och verksamheten, säger Lars-Olof Björkqvist.

Hälso- och sjukvården i Dalarna står inför stora utmaningar. Dalarna har en åldrande befolkning där allt färre yngre kommer att försörja allt fler äldre. Vikande skatteintäkter är att vänta. Den medicinska utvecklingen skapar möjligheter och räddar liv men kostar också mycket pengar. Men den största utmaningen för Landstinget Dalarna är att säkra den framtida kompetensen. Cirka 230 läkare kommer att gå i pension fram till 2025. För primärvården är en särskild handlingsplan framtagen för att åstadkomma en bättre läkarbemanning där rekrytering internationellt är en aktivitet.

- Vi är högt rankade av de läkare som gör sin utbildning hos oss. Inom allmänmedicin har vi 18 nya ST-läkare i år och vi arbetar målmedvetet med att få dem att stanna hos oss – men för att klara den framtida kompetensförsörjningen behövs fler insatser, säger Lars-Olof Björkqvist.