Landstinget uppmärksammar Världsaidsdagen

Publicerad 30 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På Världsaidsdagen, World Aids Day (WAD), den 1 december uppmärksammas de som lever med hiv och minnet av de som dött i aids. Dagen har uppmärksammats internationellt i över 25 år och kommer även i år att uppmärksammas av Landstinget Dalarna.

Under Världsaidsdagen den 1 december kommer medarbetare från smittskyddsenheten på Landstinget Dalarna att vara på plats i huvudentrén vid Falu lasarett för att uppmärksamma och informera besökare om dagen.

- Vi vill öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag. Det finns fortfarande många förutfattade meningar om vad sjukdomen innebär, hur hiv smittar och hur man kan skydda sig. Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom att prata om hiv kan vi bidra till att minska diskriminering av hiv-smittade och få fler att testa sig, säger Olle Hjärp, HIV/STI-samordnare Landstinget Dalarna.

När ska man testa sig?

Det är alltid bra att göra ett hivtest om man känner sig osäker på om man har hiv eller inte. Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring. Hivtest är alltid gratis och man har rätt att vara anonym. Testa sig kan man exempelvis göra på en vårdcentral eller ungdomsmottagning. Närmaste mottagning hittar du på 1177.se.

5 snabba om hiv idag

  • Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som angriper immunsystemet.
  • Behandlingen är numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll.
  • Användning av kondom är det absolut bästa sättet att minimera risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter.
  • Om behandlingen av hiv är välinställd är den förväntade livslängden hos den som lever med hiv jämförbar med livslängden hos den som inte har hiv.
  • Det röda bandet är sedan 1991 den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Genom att bära ett Red Ribbon kan du stödja arbetet till förmån för personer som lever med hiv.

För mer information se:

1177.se om hiv och aids

http://www.hividag.se/ - Här finns information om hiv och hur det är att leva med hiv idag. Det finns även material på olika språk. Here you can find information about hiv in multiple languages.

Det röda bandet är sedan 1991 den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Genom att bära ett Red Ribbon kan du stödja detta arbete till förmån för personer som lever med hiv.