Landstingets bildstöd görs om

Publicerad 9 april 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det har blivit diskussioner kring en illustration föreställande sjukvårdspersonal i den bildstödbok som vi använder oss av i våra receptioner. Vi tar åt oss av kritiken och kommer därför att göra om de aktuella bilderna i allt material som tagits fram.

 - Jag kan givetvis se att detta blev fel, och är verkligen bedrövad över det här då jag var mån om att få med alla yrkeskategorier i mitt bildstödsarbete. Jag anser verkligen att alla medarbetare behövs i vår strävan efter god och jämlik vård av Dalarnas patienter, säger Hanna Slott Öjenhed, logoped och ansvarig för införandet av bildstöd i landstinget.


Vad kommer landstinget att göra åt bilderna?
- Vi tar till oss av kritiken och kommer därför att göra om de aktuella bilderna i allt material som tagits fram. Jag vill även passa på att be om ursäkt till de som tagit illa vid sig av denna bild. För att detta inte ska inträffa igen kommer vi bland annat se över rutinerna för bildmaterial inom landstinget, säger Karin Stikå Mjöberg, Landstingsdirektör.


Landstinget Dalarna arbetar för en jämlik vård och det här är en del av det arbetet. Alla har rätt till att kunna förstå vad som sägs och göra sig förstådd. Många patienter; barn, ungdomar och vuxna har dessa bilder i sina kommunikationskartor för att kunna kommunicera samt som strukturstöd för att veta vad som ska ske.


Vad är bildstöd?
Materialet är framtaget för kommunikation med bildstöd i syfte att förenkla mötet med patienter som har kommunikationssvårigheter. Det kan vara patienter som till exempel drabbats av stroke, demenssjukdomar, hörselnedsättning eller de som har kognitiva nedsättningar. Materialet kan även användas med patienter som har annat modersmål än svenska, men får inte ersätta tolk.


Varför ser bilderna ut som de gör?
Bilderna vi arbetar med heter "Widgitbilder" och de ritas i Storbritannien av företaget Widgit. Vi samarbetar med deras svenska leverantör, Symbolbruket/Hargdata och har deras godkännande att använda Widgitbilder i det bildstödsmaterial som tas fram inom ramen för projektet.

Bilderna används i hela världen och i Sverige, både av kommuner och landsting. De är således vida spridda och välkända av de målgrupper som är i behov av sådana bilder, därför ansåg vi att de var lämpliga att använda i Landstinget Dalarnas bildstöd.