Läsfrestival den 24 maj

Publicerad 23 maj 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cirkus, workshops, högläsning, teater och mycket mer. Missa inte årets Läsfrestival på Fisktorget och Biblioteket i Falun på lördag 24 maj

Här är länken till programmet

Läsfrestivalens historia

Sedan 2011 har Länsbiblioteket tillsammans med Falu Stadsbibliotek arrangerat barnboksfestivalen Läsfrestivalen. Borlänge bibliotek är ny samarbetspartner 2014 vilket innebär en större regional spridning. 3 000 besökte barnboksfestivalen i fjol.

Barns läsning

I en tid när olika undersökningar och rapporter slår fast att läsförståelsen bland våra barn och unga sjunker och där pojkar i synnerhet ligger illa till, vill vi arrangörer lyfta fram och visa på barnbibliotekets, barnbokens och berättelsens stora betydelse och möjligheter i sammanhanget.
Ingång till orden och berättelsen kan gestaltas på många olika sätt och vi ser det som mycket värdefullt att kunna erbjuda och låta barn och unga få möta orden genom olika typer av konstformer såsom teater, eget skrivande och berättande, via barnlitteraturen, skapa egna filmberättelser, måla, eller dansa en saga.

Narrativ fantasi, förmågan att leva sig in i hur andra människor med annorlunda villkor och erfarenheter tänker och lever samt förmågan att kunna skifta perspektiv och synvinkel, allt detta stimuleras genom litteraturläsning och berättande i någon form. Förmågor som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle.

FN:s Barnkonvention

Denna konvention fastslår barns rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till deras ålder samt barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barn ska vara subjekt, de ska påverka och vara delaktiga. Särskilt meningsfullt är det att beakta de små barnens behov av och rätt till kulturupplevelser, en grupp som alltför ofta glöms bort när man i samhällsdebatten talar om barns rätt till kultur och när man vidtar åtgärder och riggar projekt.