Läsning nytt i årets sommaridrottsskolor

Publicerad 27 juni 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarnas idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna erbjuder i år ”Idrott och läsning” i sitt program som vänder sig till de sommaridrottsskolor länets idrottsföreningar bedriver. Idrott och läsning är ett initiativ som har finansierats med projektmedel från Landstinget Dalarna.

Många idrottsföreningar erbjuder olika typ av sommarskolor under sommarlovet. I år har Dalarnas idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna tagit initiativ att integrera läsning i sommarskolornas program för första gången. Syftet är att väcka nyfikenhet för litteratur och stimulera till läsning hos barn. Läsning ingår i fyra* av tio aktiviteter Dalarnas idrottsförbund erbjuder. Idrottsföreningarna väljer själva vilka aktiviteter som ska ingå i sommarskolorna.

Elin Ivarsson är en av sju idrottskonsulenter på Dalarnas idrottsförbund. Elin jobbar med allt från att planera till att genomföra satsningen med idrott och läsning tillsammans med idrottsföreningarna.

Berätta, hur går aktiviteten med läsning till?

– I sommar åker vi ut till sommaridrottsskolorna och läser! Vi har valt ut böcker i samarbete med stadsbiblioteket och kommer att läsa en bok eller ett kapitel varje dag för barnen som går på sommarskolan. I de föreningar som valt "Idrott och läsning" delar vi också ut en bok som barnen får ta med sig hem, berättar Elin Ivarsson.

Hur många deltar i aktiviteterna?

– Vi har hittills fått in 35 anmälningar från olika idrottsföreningar till våra olika program där läsning ingår mer eller mindre. Totalt räknar vi med att nå cirka 4000 barn i Dalarna med olika aktiviteter.

Varför gör ni det här?

– Vårt uppdrag inom Dalarnas idrottsförbund handlar om att hjälpa idrottsföreningarna att skapa mervärde i sommarskolorna och det här är ett sätt. Att öka kulturinslaget med fokus på läsning är ett nytt grepp och det känns spännande att pröva och se hur det tas emot av barnen, avslutar Elin.

*Läsning ingår som moment i aktiviteterna Idrott och läsning, Teambuilding, Idrott för alla och Puck eller boll-domaren spelar roll.

Bildtext

Några av konsulenterna inom Dalarnas idrottsförbund som är ute och jobbar på sommaridrottskolorna. Från vänster Henric Nyman, Tobias Hedwall och Vinita Roth.