Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) tar bort självrisken från 1 jan 2018

Publicerad 22 december 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut om att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning.

Enligt patientskadelagen ska en självrisk (5 % av det prisbasbelopp som gäller när ersättningen bestäms (2 240 kr för år 2017)) dras från den patientskadeersättning som betalas ut till patient som drabbats av en ersättningsbar patientskada inom hälso-, sjuk- och tandvård.

Löfs bolagsstämma tog i juni 2017 beslut om att jämka självrisken till 0 kr från och med 1 januari 2018. Detta innebär att ingen självrisk avräknas från patientens ersättning.

Om Löf

Löf arbetar kontinuerligt med förbättringar utifrån ett kundperspektiv och bolagsstämman bestämde därför att kunder som råkat ut för en patientskada inte ska behöva få sin ersättning reducerad på grund av självrisken. Inom övrig ansvarsförsäkring belastas skadevållaren med kostnaden för självrisken. Ur ett kundperspektiv är det därför logiskt att Löf gör denna anpassning.

Löf finansierar jämkningen av självrisken genom en premieökning utöver ordinarie premie.