Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Publicerad 28 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 ger en aktuell bild av hur befolkningen uppfattar att olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa.

Rapporten beskriver även aktuellt kunskapsläge vad gäller exponering och förekomst av faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering samt belyser skillnader mellan grupper såsom kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet.

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna samt Region Gävleborg och Landstinget Dalarna.

Länk till Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017