Min guide till säker vård

Publicerad 7 september 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare.

För att göra Min guide till säker vård tillgänglig för fler patienter finns den nu på lättläst svenska och i översättning till 10 utländska språk.

Det är Socialstyrelsen som gett ut guiden.