ÄTnätverksträff om ätstörningar 3 september

Publicerad 14 augusti 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I syfte att öka kunskapen om ätstörningar och förbättra samarbetet mellan aktörer som jobbar inom området skapar vi Ätnätverket - ett samverkansforum för ätstörningar.

Välkommen till en nätverksträff i syfte att förbättra samarbetet oss emellan samt att öka kunskapen om ätstörningar. Fler verksamheter både inom landstinget och inom kommunala organisationer har visat intresse och efterfrågar kompetensöverföring. Därför tillhandahåller Dala ABC Ätnätverket – ett samverkansforum för ätstörningar.

Den 3 september ordnar vi en nätverksträff. Till inbjudan

Om ätstörningar

Ätstörningar är tillstånd som förutsätter gedigen kunskap och i många fall specialiserad vård för att bemötande och behandling ska ge önskad effekt och resultat. Dala ABC och Tornet är två specialiserade verksamheter i länet som arbetar med ålders- och länsövergripande ätstörningsbehandling i var sin ålderskategori. Samverkan för båda verksamheterna håller på att skapas.

Forskning visar att god kunskap om ätstörningar hos personalen, gott bemötande samt tidiga interventioner är viktiga faktorer för snabbare tillfrisknande. Likaså att okunskap om ätstörningar däremot skapar grund för dåligt bemötande och bristande förståelse för patientens/personens situation vilket ofta leder till förlängda sjukdomstider.