Nominera dina favoriter till årets kulturpris

Publicerad 3 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I oktober är det dags för Landstinget Dalarna att utse årets kulturpristagare som får en prissumma på 100 000 kronor. Vem eller vilka vill du se som vinnare av kulturpriset 2018? Ta chansen att nominera dina favoriter senast den 28 september.

Vem eller vilka tycker du är värd kulturpriset 2018? Skicka ditt förslag med motivering till landstingets kultur- och bildningsförvaltning senast den 28 september. Glöm inte att endast kulturutövare som är verksamma i Dalarna eller har annan anknytning till länet kan få priset.

Landstinget Dalarnas kulturpris har delats ut sedan 1963. Priset ska enligt stadgarna tilldelas en eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Priset kan också tilldelas en organisation eller institution som är verksam inom nämnda områden.

Under 2016-2018 arbetar landstinget efter en kultur- och bildningsplan som lyfter sju övergripande insatsområden där kulturen och folkbildningen i Dalarna särskilt behöver utvecklas. Nominera gärna någon som särskilt bidragit till utvecklingen inom dessa områden.

Skicka din nominering senast 28 september till:

Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Dalarna
E-post: kultur@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna fattar beslut om vem som blir årets kulturpristagare. Priset delas ut i samband med landstingsfullmäktiges möte i november.