Nu finns fler parkeringsplatser vid Falu lasarett

Publicerad 18 oktober 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu är parkeringsplats Ängsklockan tillgänglig för besökare. Det betyder att det nu finns totalt 440 parkeringsplatser att tillgå för dig som besöker Falu lasarett.

Efter en tids ombyggnationer vid Falu lasarett som delvis påverkat lasarettets besöksparkeringar är nu alla besöksparkeringar åter i bruk. Totalt finns nu 440 parkeringsplatser för besökare att tillgå vid Falu lasarett. Det är en ökning med 108 platser.

Vid parkeringsplats Ängsklockan finns 300 platser och resterande 140 finns på andra platser kring lasarettet. Skyltar finns uppsatta som markerar var besöksparkeringar finns.

Vi tackar för ditt tålamod under den tid som ombyggnationer bedrivits.

(Klicka för större karta)

Karta över parkeringar på Falu lasarett