Ny kollektivtrafiknämnd ska planera övertagande av kollektivtrafiken

Publicerad 5 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 oktober bildas en ny kollektivtrafiknämnd som initialt får i uppdrag att planera för och genomföra landstingets övertagande av ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet den 1 januari 2018. Beslutet togs på landstingsfullmäktige och är ett steg inför regionbildingen 2019.

Under hösten kommer Kollektivtrafiknämnden att planera för och genomföra landstingets övertagande av ansvaret för länets kollektivtrafik och uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet, ett ansvar som Region Dalarna har idag och som landstinget tar över den 1 januari 2018.

Kollektivtrafiknämnden kommer att ha nio ledamöter och nio ersättare.

Som ordinarie ledamöter i kollektivtrafiknämnden med mandatperiod 2017-10-01 till 2018-12-31 valdes:

Ordförande Abbe Ronsten (S)
1:a vice ordförande David Örnberg (V)
2:a vice ordförande Ulf Berg (M)

Abbe Ronsten (S)
David Örnberg (V)
Ulf Berg (M),
Susanne Norberg (S)
Ingemar Hellström (S)
Sofia Jarl (C),
Stefan Andersson (SD)
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) och
Torsten Larsson (KD)

Som ersättare valdes:

Irene Homman (S)
Peter Egardt (S)
Kristina Svensson (S)
Christina Brunell (M)
Nils-Åke Norman (M)
Benny Rosengren (SD)
Göte Persson (C)
Niklas Henriksson (MP)
Lotten Kluck (L)