Ny kurs för att öka digital delaktighet

Publicerad 13 december 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mora Folkhögskola förbereder en ny kurs för personer med utvecklingsstörning då projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö” har beviljats 8 290 504 kr av Arvsfonden.

Personer med utvecklingsstörning är i dagsläget utestängda från den digitala delen av samhället. Projektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB, Mora folkhögskola och Begripsam, syftar till att öka digital delaktighet för målgruppen och ska pågå under tre år. Kursen Mora Folkhögskola förbereder kommer att ha 12 deltagare med deras stödpersoner.

Planen är att utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Utvecklingen av den digitala plattformen kommer ske i nära samarbete med Begripsam som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam kommer tillsammans med Axess-Lab förvalta lärplattformen efter projektslut.

Målet är att den digitala lärplattformen ska användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med andra kognitiva utmaningar kommer också ha stor nytta av den plattform och pedagogiska modell som utvecklas i projektet.

Kontaktperson
Kerstin Gatu
Mora Folkhögskola
Kursansvarig "Anpassad IT- vägen till digital delaktig"
Ett projekt som drivs av FUB med medel från Allmänna Arvsfonden på Mora Folkhögskola
Tel: 0250-94247